HUIZENMARKT OOSTENRIJK


De huizenmarkt in Oostenrijk is redelijk stabiel te noemen vergeleken bij de verkoop van huizen in Nederland. Evenwichtige markt waar geen daling is te zien. De prijzen zijn zelfs omhoog gegaan.In deze crisistijd van Europa wil je stabiliteit en zekerheid. Dat vindt je in Oostenrijk.

De belastingdruk is vrijwel nihil in Oostenrijk omdat er een progressief belastingstelsel wordt gehanteerd. Evenals in Nederland moet de koper van een tweede huis voldoen aan de fiscale regels. De huuropbrengst uit je tweede huis wordt belast. Wel kunnen de gemaakte kosten zoals kosten voor onderhoud elektra, commissie touroperators, reiskosten voor inspectie, rente en financiering worden afgetrokken van de bruto huurinkomsten.

Afbeelding: