BELASTINGHEFFING TWEEDE WONING

Heeft u vermogen in box 3 dan betaalt u jaarlijks 1,2% inkomstenbelasting over de waarde van uw bezittingen verminderd met eventuele schulden. Per 1 januari 2017 zal de belastingheffing in box 3 echter wijzigen. Om te ontsnappen aan deze vermogensrendementsheffing, kunt u overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland. Over uw buitenlandse woning betaalt u namelijk geen belasting in Nederland.

Forfaitaire rendement tot 1 januari 2017
In box 3 wordt uw inkomen uit sparen en beleggen belast. Dit is eigenlijk een verkapte vermogensbelasting. Uw vermogen wordt namelijk geacht inkomen op te leveren en wordt om die reden in de belastingheffing betrokken. Hierbij wordt echter niet gekeken naar het daadwerkelijk rendement dat uw vermogen oplevert. Uw rendement worden namelijk afgeleid uit de omvang van uw vermogen. Ieder vermogensbestanddeel wordt in de heffing betrokken door uit te gaan van een opbrengst van 4%. Vervolgens worden deze (forfaitair bepaalde) inkomsten belast tegen 30%. Per saldo leidt dit tot een belastingheffing van 1,2% over de waarde van uw bezittingen verminderd met uw schulden.

Forfaitaire rendement per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt de vermogensrendementsheffing van box 3. Dit zal invloed hebben op de belastingheffing over uw vermogen in box 3. Het forfaitaire rendement zal dan gebaseerd worden op de gemiddelde verdeling van het box 3-vermogen over spaargeld en beleggingen (vermogensmix) in combinatie met een in het verleden in de markt gerealiseerd rendement op deze componenten. Tevens wordt het vermogen verdeeld over drie schijven. De gedachte hierachter is dat u meer voordeel heeft over uw vermogen als het vermogen groter is. Daarom wordt bij iedere volgende vermogensschijf een hoger percentage gebruikt om het (fictieve) voordeel te berekenen. Het tarief blijft 30% en het heffingvrije vermogen gaat omhoog naar € 25.000 per persoon.

Verplaatsing heffing naar een ander land
Zoals uit  bovenstaande voorbeelden blijkt, neemt na 1 januari 2017 de gemiddelde belastingdruk op uw vermogen toe. Wilt u ontsnappen aan deze jaarlijkse vermogensrendementsheffing, dan is een kijkje over de grens zeker de moeite waard. U kunt bijvoorbeeld overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland. Over de buitenlandse vakantiewoning betaalt u namelijk geen belasting in Nederland, maar in het land waar de woning staat.

Bovendien kunt u optimaal gebruik maken van het gunstig fiscaal klimaat van het desbetreffende land. Wilt u een vakantiewoning louter voor eigen gebruik, dan zijn Frankrijk en Duitsland mooie opties. In deze landen is het eigen gebruik namelijk geheel onbelast. Schaft u de woning aan als pure investering dan is België interessant, aangezien de huurinkomsten (bijna) onbelast zijn. Zoekt u het wat exotischer dan kunt u uw vakantiewoning op Curaçao onbelast aanhouden door deze te structureren via een voor Nederland fiscaal transparante stichting.

De wijziging in box 3 zal voor de buitenlandse vakantiewoning dus nauwelijks gevolgen hebben. In grensoverschrijdende situaties is de belastingheffing over onroerend goed namelijk altijd toegewezen aan het land waar het is gelegen. Wel dient u de woning op te nemen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. In dezelfde aangifte vraagt u dan voorkoming van dubbele belasting. Dit kan tot iets meer heffing leiden dan nu het geval is, maar is nog altijd voordeliger dan een tweede woning in Nederland.